Loading Events
Uulu piirkonna Avatud Hoovide Päev
16. juulil 2022
kell 11.00 -16.00
Registreerimisinfo
Registreerimisel märkida: Avatud Hoovi nimi, lühitutvustus, asukoht, kontakt, plakat või foto.
Registreerimine lõppeb 20.mail 2022.
Egle Vutt tel 58068636, egle.vutt@haademeeste.ee
Registreerimistingimused
– Avatud Hoovide päev on ajutine ettevõtmine, kus Uulu piirkonna eraisikud ja ettevõtjad avavad oma era territooriumil uksed külastajatele.
– Müüa võib sööki, jooki, vanavara, käsitööd jne; korraldada tegevusi lastele ja täiskasvanutele.
– Kauplemine on lubatud vaid eelnevalt registreerides.
– Alkoholi müük ei ole lubatud.
– Hoovikohviku inventar ja elektrivajadus on hoovikohviku korraldaja muretseda.
– Lahtise tule kasutamine on keelatud v.a toitlustuseks vajalik (grill jms).
– Kauplemise ja teenuse pakkumise võimalus ka Uulu pargis, kus saab kasutada Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse elektrit.
– Hoida puhtust ja korda ning peale kohviku sulgemist jälgida, et lisaks hoovile oleks puhas ka majaesine tänav.
– Kahe ja enama korteriga elumajas tuleb Avatud Hoovide päevast osavõtt eelnevalt kokku leppida korteriühistu liikmetega.
– Pärast ürituse lõppu ootame kõiki Avatud Hoovide läbiviijaid Uulu Kultuuri- ja Spordikeskuse ette koosviibimisele.
Go to Top